ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ

Spread the love

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਾਣੋ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿੰਬੂ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਮਕ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਓ।

ਕੇਲਾ (Banana)

ਕੇਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਰੌਂਦਾ

ਆਂਵਲਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰਾ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਆਂਵਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਯੋਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ।

ਘਿਓ(Ghee)

ਘਿਓ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਯੋਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਿਓ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਸੀ (Basil)

ਭਾਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਰਜ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਜਾਂ ਕਚੂ ਦੇ ਪਾਨ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ।

 

ਸੌਗੀ (Raisins)

ਲਗਭਗ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਭਿਓ ਦਿਓ। 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੌਗੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਖਾਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *